Önskar låna
25 000 kr
Hur länge
5 år
750 kr
Månadskostnad
Avgifter:
0 kr
Ränta:
28,40 %
Effektivränta:
32,40 %
Total:
0 kr

Jag delar mitt boende med en vuxen
Jag har barn
Jag är eller har varit PEP
Jag har en medsökande till denna ansökan