Vi lånar ut till privatpersoner där vi tittar på din unika situation.

Det är din unika situation som vi tittar på när vi bedömer en kredit. Vi ser även till din framtida betalningsförmåga och inte enbart hur din ekonomiska situation har varit förut. Detta gör att vi kan ge lån även när du har betalninsanmärkningar.

Därför är du välkommen att ansöka om lån oavsett hur din historik ser ut.

NC Finance AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd hos Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.