NC Finance AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd hos Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.