Vi erbjuder lån mellan 5 000 och 25 000 kronor. Du kan betala tillbaka lånet när som helst och det enda du betala är ränta och amortering för lånet när du lånar. Vi lägger inte på några andra kostnader såsom uppläggningsavgifter, årsavgifter etc. Och ränta är avdragsgill i din deklaration.

Ansökan om lån

Du ansöker om lån här på denna sida. Efter ansökan kommer vi att kontakta dig för signering av lånet. Vi hanterar låneansökning varje vardag och vi lämnar svar senast nästa arbetsdag.

Kan du låna hos oss?

För att låna har vi några grundkrav.

  • Du är minst 18 år gammal
  • Du har svenskt personnummer och bor i Sverige, dvs. en svensk folkbokföringsadress
  • Du har inkomst så som lön, näringsverksamhet, a-kassa eller pension
  • Du har inte något aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten
  • Du får inte ha skuldsanering, vara försatt i konkurs eller stå under förvaltarskap

Du kan ha betalningsanmärkningar

Vi ser till din framtida betalningsförmåga när vi godkänner lån. Detta gör att du kan ha betalningsanmärkningar och fortfarande ha möjlighet att låna.

Varför har min låneansökan inte beviljats?

Om kreditprövning visar att du kan få svårigheter att betala tillbaka lånet beviljar vi inte lån. Detta är för att skydda dig från att hamna i en svår ekonomisk situation. Om din situation förändras, t.ex. att du får högre lön eller minskade levnadsomkostnader, kan du söka igen.

Få dina pengar

Efter att du har signerat ditt lån så betalas pengarna ut till det bankkonto som du uppgav i ansökan. Det kan ta en till två dagar, eftersom Bankgirocentralen måste hinna godkänna dig. Vi skickar ett SMS när pengarna är på väg.

Betala lånet

Du betalar av lånet genom autogiro. Du har månadsbeloppet tillgängligt på ditt bankkonto på förfallodagen den 27:e varje månad. Vi använder oss av autogiro för att förenkla för dig så du slipper hålla reda på fakturor och OCR nummer.

Avsluta lånet

När du har betalat alla månadsavgifter avslutas lånet automatiskt. Du kan avsluta lånet i förtid utan extra kostnader. Kontakta vår kundtjänst på 08-679 96 00 eller kundservice@ncfinance.se för att få reda på återstående belopp att betala.

Extra amortering

Du kan när som helst göra extra betalningar. Sätt in önskad summa på bankgiro 279–8403 och ange lånenummer som OCR-nummer. Du hittar lånenumret på låneavtalet eller kontakta kundservice. Normalt sett sänks inte månadsbeloppet när du gör en extra amortering, utan betalningstiden blir kortare. Vill du istället sänka månadskostnaden går det bra, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.