Är du missnöjd med hur NC Finance har skött ditt ärende ber vi dig att reklamera det till vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Om du efter reklamationen fortfarande är missnöjd, ber vi dig att kontakta vår Klagomålsansvarig. För en snabb och korrekt hantering ber vi dig att framställa ärendet skriftligen. Beskriv utförligt vad du är missnöjd med, samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående sätt:

E-post till klagomal@ncfinance.se – i ämnesraden ange “Till Klagomålsansvarig”.

Eller brev till:NC Finance ABKlagomålsansvarigBox 31193 21 Sigtuna

Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig. Om du inte är nöjd hur ditt ärende har hanterats av Klagomålsansvarig hos NC Finance har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända dig till Konsumentverket konsumentverket.se.